Zarządzenie Nr 51/05

Zarządzenie Nr 51/05

Burmistrza Choroszczy

z dnia 9 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla projektu „Program stypendialny dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej realizowany przez gminę Choroszcz”

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1752) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 128 poz. 1069) zarządzam co następuje:

§ 1

1) Ustalam plan kont dla projektu „Program stypendialny dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Gminę Choroszcz” realizowanego w budżecie gminy Choroszcz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „137-2 — Rachunki środków funduszy pomocowych”

- „227-2 — Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych”

- „228-2 — Rozliczenie wydatków budżetowych”

- „907-2 — Dochody z funduszy pomocowych”

- „908-2 — Wydatki z funduszy pomocowych”

- „967-2 — Fundusze pomocowe”

§ 2

Zasady funkcjonowania kont i prowadzenie rachunkowości stosuje się zgodnie z zasadami ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

§ 3

Ewidencja realizacji projektu prowadzona przez jednostkę organizacyjną gminy — Zespół Obsługi Szkół.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od 1 stycznia 2005 r.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Lenczewska

Wprowadzający: Teresa Lenczewska

Data modyfikacji: 2005-12-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2005-12-14