Or – V.271.08.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540200945-N-2020 z dnia 14-10-2020 r.

 

Choroszcz:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 589753-N-2020
Data: 25/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Choroszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 00052735100000, ul. Dominikańska  2, 16-070  Choroszcz, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7132200,

e-mail urzad@choroszcz.pl, faks 085 7191839.
Adres strony internetowej (url): www.choroszcz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-20, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-21, godzina: 09:45

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Gabrian - Zastępca Burmistrza

Data wytworzenia: 2020-10-14

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-10-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-10-14