ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ KLUBY SPORTOWE ZA ROK 2011

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ KLUBY SPORTOWE ZA ROK 2011

Na podstawie §6 ust. 6 załącznika do Uchwały Nr II/22/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.12.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Choroszcz, przedkładam sprawozdanie za rok 2011.

W trakcie roku 2011 dofinansowano 1 zadanie pn. „Wspieranie rozwoju badmintona” na rzecz Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Choroszcz z siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 26a w Choroszczy. Zadanie było podzielone na dwa etapy – I etap od 15.02.2011 r. do 30.06.2011 r. na kwotę 45 000zł, II etap od 19.07.2011 r. do 31.12.2011 r. na kwotę 45 000zł. Wkład własny klubu w I etapie wynosił 7 802,98 zł, w II etapie 10 163,62 zł co stanowiło odpowiednio 14,78 % i 18,42 % całkowitych kosztów zadania.

Sprawozdania z realizacji etapów zadania zostały dostarczone odpowiednio dnia 28.07.2011 r. i 31.01.2012 r.

Środki z dotacji zostały wykorzystane na: prowadzenie drużyny w ekstraklasie badmintona w tym nagrody i wyróżnienia dla grających zawodników, trenera – 65 535,90 zł oraz na koszty dodatkowe związane z meczami i turniejami: wpisowe do mistrzostw polski i innych turniejów, obozy treningowe, sprzęt sportowy, delegacje i diety zawodników, koszty obsługi turniejów, opłaty sędziów, lekarza, obsługa techniczna i porządkowa, opłata startowa i klubowa na rzecz PZBad – 24 464,10 zł.

Powyższa informacja zostanie podana w dniu 23.02.2012 r. do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Burmistrz Choroszcz

Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2012-02-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-02-23