ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ KLUBY SPORTOWE ZA ROK 2010

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ KLUBY SPORTOWE ZA ROK 2010

Na podstawie ust. 6 rozdz. VII załącznika do Uchwały Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29.10.2007 r. w sprawie Warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Choroszcz, przedkładam sprawozdanie za rok 2010.

W trakcie roku 2010 dofinansowano 1 zadanie pn. „Prowadzenie drużyny badmintona w rozgrywkach Polskiego Związku Badmintona” na rzecz Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Choroszcz z siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 26a w Choroszczy. Zadanie było podzielone na dwa etapy – I etap od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. na kwotę 45 000zł, II etap od 01.07.2010 r. do 31.12.2010 r. na kwotę 45 000zł. Wkład własny klubu w I etapie wynosił 28 342,99 zł, w II etapie 11 395,54 zł co stanowiło odpowiednio 38,64 % i 20,21 % całkowitych kosztów zadania.

Sprawozdania z realizacji etapów zadania zostały dostarczone odpowiednio dnia 28.07.2010 r. i 31.01.2011 r.

Środki z dotacji zostały wykorzystane na: prowadzenie drużyny w ekstraklasie badmintona w tym nagrody i wyróżnienia dla grających zawodników, trenera – 70 456,00 zł oraz na koszty dodatkowe związane z meczami i turniejami: wpisowe do mistrzostw polski i innych turniejów, obozy treningowe, sprzęt sportowy, delegacje i diety zawodników, koszty obsługi turniejów, opłaty sędziów, lekarza, obsługa techniczna i porządkowa, opłata startowa i klubowa na rzecz PZBad – 19 544,00 zł.

Powyższa informacja zostanie podana w dniu 30.03.2011 r. do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Burmistrz Choroszcz

Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2011-03-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2011-03-30