Zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań przez kluby sportowe za rok 2009

w tym informacja z rozliczenia dotacji

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ KLUBY SPORTOWE ZA ROK 2009

Na podstawie ust. 6 rozdz. VII załącznika do Uchwały Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29.10.2007 r. w sprawie Warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Choroszcz, przedkładam sprawozdanie za rok 2009.

W trakcie roku 2009 dofinansowano 1 zadanie Pt. „Prowadzenie drużyny badmintona w rozgrywkach Polskiego Związku Badmintona” na rzecz Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Choroszcz z siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 26a w Choroszczy. Zadanie było podzielone na dwa etapy – I etap od 02.01.2009 r. do 30.06.2009 r. na kwotę 35 000zł, II etap od 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r. na kwotę 35 000zł. Wkład własny klubu w I etapie wynosił 18 781,00zł, w II etapie 18 209,12zł co stanowiło odpowiednio 35% i 34% całkowitych kosztów zadania.

Sprawozdania z realizacji etapów zadania zostały dostarczone odpowiednio dnia 30.07.2009 r. i 28.01.2010 r.

Środki z dotacji zostały wykorzystane na: prowadzenie drużyny w ekstraklasie badmintona w tym nagrody i wyróżnienia dla grających zawodników, trenera - 65 672,00zł oraz na koszty dodatkowe związane z meczami i turniejami: wpisowe do mistrzostw polski i innych turniejów, obozy treningowe, delegacje i diety zawodników, koszty obsługi turniejów, opłaty sędziów, lekarza, obsługa techniczna i porządkowa, opłata startowa i klubowa na rzecz PZBad – 4 328,00zł.

Powyższa informacja zostaje podana w dniu 30.04.2010 r. do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Burmistrz Choroszcz

Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2010-04-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2010-04-30