ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ KLUBY SPORTOWE ZA ROK 2008

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ KLUBY SPORTOWE ZA ROK 2008

Na podstawie ust. 6 rozdz. VII załącznika do Uchwały Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29.10.2007 r. w sprawie Warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Choroszcz, przedkładam sprawozdanie za rok 2008.

W trakcie roku 2008 dofinansowano 1 zadanie Pt. „Prowadzenie drużyny badmintona w rozgrywkach Polskiego Związku Badmintona” na rzecz Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Choroszcz z siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 26a w Choroszczy. Zadanie było podzielone na dwa etapy – I etap od 12.02.2008 r. do 30.06.2008 r. na kwotę 22 000zł, II etap od 04.08.2008 r. do 31.12.2008 r. na kwotę 28 000zł. Wkład własny klubu w I etapie wynosił 11 648,91zł, w II etapie 12 379,16zł co stanowiło odpowiednio 35% i 31% całkowitych kosztów zadania.

Sprawozdania z realizacji etapów zadania zostały dostarczone odpowiednio dnia 31.07.2008 r. i 29.01.2009 r.

Środki z dotacji zostały wykorzystane na: prowadzenie drużyny w II lidze i ekstraklasie badmintona na: nagrody i wyróżnienia dla grających zawodników, trenera, opłaty sędziów, lekarza, obsługi porządkowej, opłaty startowej i klubowej PZBad - 45 740,50zł, zakup materiałów biurowych i opłata za konto internetowe – 157,58zł, koszty dodatkowe związane z meczami i turniejami: wpisowe, delegacje zawodników, udział w obozie treningowym, koszty obsługi Mistrzostw Polski Szkół Gimnazjalnych w Choroszczy – 2 875,46zł, zakup niezbędnego sprzętu sportowego – 1 226,46zł.

Powyższa informacja zostaje podana w dniu 30.04.2009 r. do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Burmistrz Choroszcz

Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2009-05-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2009-05-05