Sprawozdanie za rok 2006

Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań wynikających z programu współpracy gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006 przyjęty uchwałą Nr XXII/217/05 Rady Miejskiej w Choroszczy dnia 29 grudnia 2005r

Program wskazuje obszary współpracy Gminy, obejmuje sferę zadań publicznych oraz formy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W zakresie współpracy Miejsko Gminny Ośrodek Społecznej w Choroszczy w 2006 roku współpracował z organizacjami pozarządowymi takimi jak :

1. Stacją „CARITAS” Archidiecezji Białostockiej,

2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” oraz

3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „JEDEN ŚWIAT”.

Stacja Opieki Caritas Archidiecezji Białostockiej w Choroszczy, ma swoją siedzibę w klasztorze przy kościele w Choroszczy.

Wyposażona jest w sprzęt medyczny - stacjonarny i przewoźny oraz samochód osobowy do jego transportu, świadczy usługi potrzebującym z terenu gminy i osobom, które zdeklarowały się przez MOPS lub bezpośrednio do pielęgniarki w Caritas. Funkcjonuje od 2003 roku i jest obsługiwana przez dwie pielęgniarki środowiskowo-rodzinne.

W 2006 roku 143 osoby zostało objętych opieką medyczną i pielęgnacyjną w swoich domach lub w Stacji przez dyplomowaną pielęgniarkę, zrealizowano 1112 w tym 869 wizyt w domu chorego oraz udzielono 243 porad i zabiegów w gabinecie S.O.C.

ü Wypożyczano sprzęt rehabilitacyjny

ü Przejechano 5 942 km.

ü Mieszkańcy gminy Choroszcz będący w trudnej sytuacji materialnej otrzymały pomoc rzeczową w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebujących PEAD w 2006r:

Pomoc tą otrzymały 193 rodziny o liczbie osób w rodzinie 749.

Zorganizowano fachową pomoc medyczną i pielęgnacyjną chorym, niepełnosprawnym i osobom będącym w podeszłym wieku, zamieszkałym na terenie gminy Choroszcz tj. robienie zastrzyków, opatrunków, podawanie kroplówek, pomiar ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi. Rozpoznano problemy natury osobistej, duchowej, zapewniono świadczenia socjalno-bytowe, patronaże, profilaktykę i promocję zdrowia. Wypożyczany był sprzęt rehabilitacyjny: wózki inwalidzkie, chodziki, łóżka szpitalne, materace przeciwodleżynowe, inhalatory, koncentratory tlenu, ssaki, pompy infuzyjne. W minionym roku wykonano nw. ilości zabiegów:

- iniekcje domięśniowe lub dożylne 73
-
opatrywanie ran 83

- pielęgnowanie odleżyn 58

- pomiar ciśnienia tętniczego 785
-
pomiar zawartości cukru we krwi 236
-
pomiar poziomu cholesterolu 137
- porady profilaktyczne i promujące zdrowie 650

- uzgadniane konsultacji i badań 59
-
wlewy kroplowe 4
-
kontrola przyjmowania leków 403
-
ćwiczenia ruchowe 36
-
odwiedziny i poradnictwo 380
-
zaopatrzenie gospodarstwa domowego 91
-
inhalacje i naświetlania lampą bioptron 80
-
inne 61

Całkowity koszt wydatków poniesionych przez Gminę jako dotacji na Stację Opieki CARITAS w Choroszczy w roku 2006r wyniósł 20.000,00 zł.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” co rocznie organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z najbardziej potrzebujących rodzin - z rodzin patologicznych, głównie z problemem alkoholowym, skrajnie ubogich, wielodzietnych, głęboko dysfunkcyjnych (z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą wynikającą z nieporadności życiowej, lub uzależnieniami rodziców) w nadmorskiej miejscowości Jastarnia położonej na Półwyspie Helskim. Dzieci mieszkali w domkach kempingowych położonych nad samą zatoką. Program dwutygodniowych kolonii jest bardzo bogaty m.in. wycieczki do Trójmiasta, zwiedzanie Półwyspu Helskiego m.in. Muzeum Rybackie, Fokarium, Latarni Morskiej, korzystanie z lunaparku, pływanie statkiem po Zatoce Gdańskiej i oczywiście kąpiel morzu pod nadzorem ratowników. Kolonie mają formę terapeutyczno - wypoczynkową, co pozwala dzieciom zyskać pozytywne doświadczenia i wsparcie ze strony kadry opiekującej się dziećmi, a także terapeutów, których zadaniem będzie obdarzenie dzieci poczuciem własnej wartości i pomoc w zrozumieniu niełatwej rzeczywistości, w której przyszło im żyć.

Od sześciu lat Stowarzyszenie "Droga" objęło opieką dzieci i młodzież z Naszej Gminy.

Pomoc dzieciom podczas kolonii jest początkiem objęcia dzieci i ich rodziny rocznym projektem, który jest podzielony na poszczególne etapy.

W poprzednim roku dzieci będące na koloniach w Jastarni powróciły z wakacji do domów z tornistrami wypełnionymi w podstawowe artykuły szkolne. W tym roku także chcemy wyposażyć dzieci w wyprawki szkolne przy współpracy ze stowarzyszeniem. Podczas Świąt Bożego Narodzenia rodziny z Naszej Gminy, które są pod roczną opieką Stowarzyszenia otrzymały pomoc w postaci paczek żywnościowych, dzieci bawiły się podczas choinki organizowanej w Hotelu "Gołębiewski", gdzie otrzymały świąteczne prezenty.
W 2006roku z terenu Gminy Choroszcz pojechało dziesięcioro dzieci – dzieci które pochodzą głównie z rodzin z problemem alkoholowym.

Koszt dwutygodniowego pobytu na koloniach letnich w bardzo malowniczej miejscowości Jastarni za jedno dziecko wynosił 590,00 zł. – w sumie Gmina przekazała za kolonie terapeutyczne 5.900 zł..

Podstawowym celem podjęcia współpracy Gminy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski JEDEN ŚWIAT jest dążenie do pełnej integracji naszych dzieci, rodzin z otoczeniem, dążenie do zmiany wizerunku tej grupy czyli osób niepełnosprawnych w odbiorze społeczeństwa lokalnego.
Gmina pod koniec 2006roku nawiązała współprace ze stowarzyszeniem poprzez zorganizowane spotkanie integracyjne z okazji imprezy choinkowej, która odbyła się w Klepaczach w remizie Strażackiej w styczniu tego roku.

Współpraca ze Stowarzyszeniem jest krótka jednak Gmina nie zamierza zaprzestania z dalszego współdziałania , ponieważ Gmina chce aby dzieci niepełnosprawne z gminy Choroszcz mogły się bawić, uczyć się i dorastać razem ze zdrowymi rówieśnikami, aby ich szanse edukacyjne, kulturowe i rozwojowe były wyrównane.

Choroszcz,2007.12.03

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Wprowadzający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Data modyfikacji: 2007-04-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-04-10