Informacja z realizacji przez kluby sportowe zadań z zakresu współzawodnictwa sportowego w roku 2016

Informacja z realizacji przez kluby sportowe

zadań z zakresu współzawodnictwa sportowego

 

Zgodnie z zapisami art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz § 1 ust. 3 pkt. 5, § 2 ust. 1 i ust. 8 załącznika do uchwały Nr II/22/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Choroszcz, w 2016 r. przeprowadzono dwa konkursy (z podziałem na sezony) na: „Wspieranie rozwoju badmintona” w gminie Choroszcz. W obu konkursach wyłoniono do realizacji ofertę Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Choroszcz (LUKS) z siedzibą w Choroszczy – jedynego oferenta. Oferty zakładały realizację projektu pn. „Szkolenie zawodników LUKS Badminton Choroszcz. Organizacja cyklu turniejów Podlaskiej Ligi Badmintona dla dzieci i młodzieży w Choroszczy”. Umowy dotacyjne na poszczególne sezony zostały podpisane na kwoty odpowiednio 9 990,00 zł i 10 000,00 zł.

LUKS Badminton Choroszcz od 2004 roku systematycznie prowadził, szkolenie i turnieje badmintona na terenie gminy Choroszcz. Od wielu lat zawodnicy klubu zdobywali medale w turniejach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych, w różnych kategoriach wiekowych. Regularnie występowali także w turniejach rankingowych polskiego związku badmintona, jak również uczestniczyli w cyklu turniejów podlaskiej ligi badmintona dla dzieci i młodzieży.

Treningi zawodników, realizowane w ramach projektu, odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 h dla grupy ok. 30 dzieci i młodzieży i prowadzone były przez Marcina Dernogę - trenera II klasy sportowej i Pawła Lenkiewicza - trenera I klasy sportowej, przy wsparciu - w ramach praktyk instruktorskich - zawodnika klubu LUKS Badminton Choroszcz - Piotra Wasiluka. Realizowane zajęcia miały pozytywny wpływ na poprawę kondycji fizycznej i zdrowie uczestników zajęć – mieszkańców gminy Choroszcz. Zawodnicy reprezentowali klub i gminę Choroszcz głównie na szczeblu wojewódzkim oraz Piotr Wasiluk na arenie krajowej jak i międzynarodowej, osiągając bardzo dobre wyniki m.in. Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w grze pojedynczej, mistrzostwo Województwa Podlaskiego w grze pojedynczej oraz mieszanej. Ponadto Jakub Więckowski wygrał całą edycję z cyklu Podlaska Liga Badmintona, a Filip Roszkowski zdobył drugie miejsce w Finale Podlaskiej Ligi Badmintona. W każdym z turniejów Podlaskiej Ligi Badmintona udział wzięło ponad 100 zawodników z województwa Podlaskiego m.in. z Suwałk, Białegostoku, Krynek, Łomży, Juchnowca, Księżyna i Choroszczy. W ramach zadania zapewniona została obsługa medyczna, sędziowska i techniczna turniejów oraz trenerska podczas treningów. Ponadto zakupiono niezbędny sprzęt sportowy. Zawody rozgrywane były w następujących kategoriach wiekowych: do lat 9, 11, 13, 15 oraz w kategorii open. Klub promował zadanie umieszczając stosowną informację o dofinansowaniu na plakatach realizowanych w ramach zadania, na stronie PLB i na stronie Gazety w Choroszczy.

Realizacja zadań wyłonionych do realizacji w konkursie, służyła realizacji następujących celów publicznych:

1)      Poprawie warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

2)      Poprawie kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

3)      Osiągnięciu wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

4)      Promocji sportu i aktywnego stylu życia;

5)      Umożliwieniu dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Gminy Choroszcz.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Oniszczuk

Data wytworzenia: 2017-03-16

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2017-03-16

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2017-03-16