Ogłoszenie o wynikach naboru - na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Finansowym w wymiarze pełnego etatu

Informacja o wynikach naboru kandydata

na wolne stanowisko urzędnicze— inspektora w wymiarze pełnego etatu

w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 

 

Burmistrz Choroszczy informuje, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 

wybrana została Pani Karolina Zalewska zam.Gniła.

Uzasadnienie Wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko inspektora obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów, ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne oraz złożoną z części ustnej – rozmową kwalifikacyjną, sprawdzającą kompetencje kandydatki, Komisja uznała, że Pani Karolina Zalewska spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydatki, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy   na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze. W ocenie Komisji Pani Karolina Zalewska posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na w/w urzędniczym stanowisku.

 

Nabór przeprowadzono na podstawie oceny przedłożonych ofert oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Choroszcz, 16.10.2020 r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2020-10-16

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-10-16

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-10-16