Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

- na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w wymiarze pełnego etatu

Burmistrz Choroszczy informuje, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Choroszczy do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury

 

wybrana została Pani Ewa Maria Walkowska zam. Niewodnica Kościelna

 

UZASADNIENIE WYBORU:

 

Oferta Pani Ewy Marii Walkowskiej spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym technicznym – tytułem zawodowym magistra inżyniera
i wymaganym minimalnym 12- miesięcznym stażem pracy w administracji publicznej. Posiada prawo jazdy kategorii „B”.

Przebieg kariery zawodowej Pani Walkowskiej (ponad 6 - letni w administracji samorządowej) wskazuje na spełnienie wymagań dodatkowych - znajomości zagadnień związanych z ustawami
o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Nabór przeprowadzono na podstawie oceny przedłożonej oferty.

Biorąc powyższe pod uwagę – na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury
w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w wymiarze pełnego etatu – wyłoniono Panią Ewę Marię Walkowską.

 

 

 

 

 

Choroszcz, 27.03.2023 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2023-03-28

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-03-28

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2023-03-28