Informacja o wyniku naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora w wymiarze pełnego etatu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 

Burmistrz Choroszczy informuje, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Choroszczy

wybrana została Pani Justyna Sowińska.

Uzasadnienie Wyboru:

 

 Oferta Pani Justyny Sowińskiej spełnia wszystkie wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku zarządzanie. 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów i zagadnień występujących na rekrutowane stanowisko oraz znajomością tematyki związanej
z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu. Zaprezentowała się jako osoba komunikatywna i odpowiedzialna.

Biorąc powyższe pod uwagę – na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Choroszczy w wymiarze pełnego etatu wyłoniono Panią Justynę Sowińską.

 
 

Nabór przeprowadzono na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny przedłożonych ofert .

 

 Choroszcz, 07.02.2023 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2023-02-07

Wprowadzający: Izabela Oniszczuk

Data modyfikacji: 2023-02-07

Opublikował: Izabela Oniszczuk

Data publikacji: 2023-02-07