Informacja o wyniku naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora w Wydziale Organizacyjnym UM Choroszcz

Informacja o wynikach naboru kandydata

na wolne stanowisko urzędnicze— podinspektora w wymiarze pełnego etatu

w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 

       Burmistrz Choroszczy informuje, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 

wybrana została Pani Daria Ostrowska

 

Uzasadnienie wyboru:

 

       Oferta Pani Darii Ostrowskiej spełnia wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienia do prowadzenia archiwum zakładowego. Legitymuje się ponad 12 – miesięcznym stażem w administracji. 

       Biorąc powyższe pod uwagę – na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w wymiarze pełnego etatu wyłoniono Panią Darię Ostrowską.

 

 Nabór przeprowadzono na podstawie oceny przedłożonej oferty.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2023-03-02

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-03-02

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-03-02