Informacja o wyniku naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora w wymiarze pełnego etatu w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Informacja o wynikach naboru kandydata

na wolne stanowisko urzędnicze— podinspektora w wymiarze pełnego etatu

w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 

Burmistrz Choroszczy informuje, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Choroszczy

wybrany został Pan Jacek Bielawski

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta Pana Jacka Bielawskiego spełnia wszystkie wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ochrona środowiska. Legitymuje się tytułem magistra inżyniera w zakresie zarządzania w ochronie środowiska.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością przepisów i zagadnień występujących na rekrutowane stanowisko oraz znajomością tematyki związanej z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu. Zaprezentował się jako osoba komunikatywna i odpowiedzialna.

Biorąc powyższe pod uwagę – na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w wymiarze pełnego etatu wyłoniono Pana Jacka Bielawskiego.

 

 Nabór przeprowadzono na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny przedłożonych ofert .

 

 

 

Choroszcz, 13.02.2023 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2023-02-13

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-02-13

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-02-13