Informacja o wyniku naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora w wymiarze pełnego etatu w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Informacja o wynikach naboru kandydata

na wolne stanowisko urzędnicze— podinspektora w wymiarze pełnego etatu

w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 

 Burmistrz Choroszczy informuje, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 

wybrana została Pani Anna Roszkowska

Uzasadnienie Wyboru:

 

Oferta Pani Anny Roszkowskiej spełnia wszystkie wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomia o specjalności rachunkowość i podatki. Legitymuje się ponad rocznym stażem w administracji publicznej.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszą znajomością przepisów i zagadnień występujących na rekrutowane stanowisko oraz znajomością tematyki związanej z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu. Zaprezentowała się jako osoba komunikatywna i odpowiedzialna.

Biorąc powyższe pod uwagę – na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Choroszczy w wymiarze pełnego etatu wyłoniono Panią Annę Roszkowską.

 

 

Nabór przeprowadzono na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny przedłożonych ofert .

 

 

 

Choroszcz, 26.10.2022. r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2022-10-27

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2022-10-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2022-10-27