Zadania dyrektora

PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA

PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA

Przedszkola Samorządowego w Choroszczy

Dyrektor przedszkola zobowiązuje się do:

    1. Realizacji uchwał rady pedagogicznej.

    2. Tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej i pracowników obsługi, w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego przedszkola.

    3. Oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

    4. Dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony prawa i godności nauczyciela.

    5. Zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, analizowania stopnia realizacji uchwał rady.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-08-18

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-08-18