Zarządzenie 9/2023 z 06.12.2023 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy Nr 9/2023 z dnia 06 grudnia 2023 roku i ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku pracownikom Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

Zarządzenie Nr 9/2023

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Choroszczy

z dnia 06 grudnia 2023 roku

 

 

w sprawie uchylenia zarządzenia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy Nr 9/2023 z dnia 06 grudnia 2023 roku i ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku pracownikom Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

 

 Na podstawie art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz.1510) zarządzam co następuje:

 §1

Uchylam zarządzenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy Nr 8/2023 z dnia 05 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku pracownikom Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.

 §2

Ustalam dodatkowy dzień wolny od pracy pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy w dniu 08 stycznia 2024 roku za święto 06 stycznia 2024 roku wypadające w sobotę.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Kiryluk - Dyrektor MGOPS

Data wytworzenia: 2023-12-06

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-12-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-12-06