Zarządzenie 8/2023 z 05.12.2023 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku pracownikom Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

Zarządzenie Nr 8/2023

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Choroszczy

z dnia 05 grudnia 2023 roku

 

 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku pracownikom   Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

 

 Na podstawie art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz.1510) zarządzam co następuje:

 §1

 

Ustalam dodatkowy dzień wolny od pracy pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy w dniu 02 stycznia 2024 roku za święto 06 stycznia 2024 roku wypadające w sobotę.

 §2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Kiryluk - Dyrektor

Data wytworzenia: 2023-12-05

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-12-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-12-05