Zarządzenie Nr 306/2014

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Zarządzenie Nr 306/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 3 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Na podstawie z art. 39 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. z 1998r Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W „Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Choroszczy” stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 169/09 Burmistrza Choroszczy z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Choroszczy, zmienionego zarządzeniem nr 160/2012 Burmistrza Choroszczy z dnia 6 sierpnia 2012roku, załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty podania go do wiadomości pracowników z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Zał. Nr 1

do zarządzenia nr 306/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 3.06. 2014 roku

TABELA MIESIĘCZNYCH KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1.100 - 1.771

II

1.120 - 1.898

III

1.140 – 2.151

IV

1.160 – 2.277

V

1.180 - 2.530

VI

1.200 - 2.657

VII

1.250 - 2.714

VIII

1.300 – 3.036

IX

1.350 – 3.163

X

1.400 – 3.416

XI

1.450 – 3.669

XII

1.500 - 3.795

XIII

1.600 – 4.048

XIV

1.700 – 4.301

XV

1.800 – 4.592

XVI

1.900 – 4.998

XVII

2.000 – 5.563

XVIII

2.200 – 6.123

XIX

2.400 – 6.679

XX

2.600 – 7.236

XXI

2.800 – 7.792

XXII

3.000 – 8.349

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2014-06-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-06-03