Zarządzenie Nr 301/2014

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej do wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 301/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej do wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 184 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529, z 2014 r. poz. 179 i poz. 180) zarządzam, co następuje:

§ 1. Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy na skutek pisemnego zrzeczenia się członkostwa w w/w Komisji przez p. Katarzynę Borzymowską.

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza

Mirosław Zalewski

Zastępca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2014-05-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-05-14