Zarządzenie Nr 300/2014 w sprawie powołania składów osobowych komisji do wyborów do PE

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 300/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania składów osobowych komisji do wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529, z 2014 r. poz. 179 i poz. 180), § 7-10 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję składy osobowe komisji obwodowych jak niżej:

L/p

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nr i siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ewa Waszczuk

Cezary Duliniec

Anna Bobrowicz

Robert Wardziński

Monika Domaradzka

Ewa Mariańska

Małgorzata Nierodzik

Aleksandra Zachowicz

Alina Zinówko

Choroszcz

Choroszcz

Choroszcz

Choroszcz

Choroszcz

Choroszcz

Choroszcz

Choroszcz

Choroszcz

OKW Nr 1

Zespół Szkół w Choroszczy`

(lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Robert Ramotowski

Jacek Kajetan Romanowski

Bogumiła Wróbel

Katarzyna Łotowska

Emilia Zieziula

Justyna Orłowska

Katarzyna Borzymowska

Tomasz Kłosek

Monika Krawczuk

Choroszcz

Choroszcz

Choroszcz

Dzikie

Klepacze

Żółtki

Choroszcz

Choroszcz

Choroszcz

OKW Nr 2

Miejsko – Gminne Centrum Kultury

w Choroszczy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Piotr Roszkowski

Jan Marciszewski

Irena Kosakowska – Kalata

Piotr Smalak

Iwona Sadowska

Magdalena Okruszko

Czesława Lewonowska

Złotoria

Złotoria

Choroszcz

Zaczerlany

Klepacze

Choroszcz

Żółtki

OKW Nr 3

Szkoła Podstawowa w Złotorii

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Witold Wróblewski

Janusz Lenczewski

Marzena Wróbel

Małgorzata Świątkowska

Piotr Wróbel

Marek Kłosek

Iwona Lisiewicz -Ciborowska

Rogowo Kolonia

Rogówek

Rogowo

Rogowo

Łyski

Choroszcz

Rogowo

OKW Nr 4

Szkoła Filialna w Rogowie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Karolina Lewczuk

Joanna Radłowska

Monika Zagórska

Piotr Waczyński

Małgorzata Ambroziak

Rafał Zachowicz

Elżbieta Marek

Choroszcz

Kruszewo

Śliwno

Kolonia Gaj

Łyski

Choroszcz

Białystok

OKW Nr 5

Szkoła Podstawowa w Kruszewie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Renata Małgorzata Wójcik

Agnieszka Stachurska

Kazimierz Ławida

Maria Skoblewska

Mariola Popko

Jakub Sidz

Patrycja Cimoch

Łukasz Adamski

Agnieszka Katarzyna Krysiewicz

Klepacze

Krupniki

Klepacze

Barszczewo

Rogowo

Oliszki

Choroszcz

Choroszcz

Pańki

OKW Nr 6

Przedszkole Samorządowe

w Barszczewie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ewa Maliszewska –Stupak

Cecylia Baszeń

Gabriela Trojan

Łukasz Jeżerys

Maciej Zajkowski

Urszula Bronisława Sidz

Ewa Sadowska

Mateusz Sobecki

Mieczysława Wysocka

Klepacze

Klepacze

Klepacze

Krupniki

Choroszcz

Oliszki

Klepacze

Choroszcz

Klepacze

OKW Nr 7

Remiza OSP w Klepaczach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dawid Rzemieniecki

Łucja Makal

Martyna Filonik

Bożena Matyszewska

Janina Duliniec

Anna Krauze

Beata Siemieniuk-Łapińska

Gabriela Kozłowska

Krystyna Rydzewska

Porosły

Łyski

Łyski

Choroszcz

Choroszcz

Łyski

Łyski

Dzikie

Choroszcz

OKW Nr 8

Świetlica wiejska w Łyskach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Justyna Anna Matys

Marek Żmujdzin

Irena Sakowicz

Jacek Jasiński

Anna Dymko

Paulina Mocarska

Marcin Popko

Emilia Kozłowska

Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Ruszczany

Choroszcz

Choroszcz

Choroszcz

Klepacze

Łyski

Łyski

Dzikie

Choroszcz

OKW Nr 9

Remiza OSP w Choroszczy

(obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego)

(lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ewa Sokół

Agnieszka Renata Gąsowska

Krystyna Okuła

Joanna Smalak

Paweł Wróbel

Barbara Wiszowata

Ewa Lipiszko

Choroszcz

Choroszcz

Choroszcz

Zaczerlany

Łyski

Choroszcz

Białystok

OKW Nr 10

SPP ZOZ w Choroszczy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Agnieszka Gołębiowska

Anna Łukaszewicz

Bogusława Wardzińska

Barbara Smalak

Romuald Trojan

Dorota Nierodzik

Jeroniki

Choroszcz

Choroszcz

Choroszcz

Klepacze

Choroszcz

OKW Nr 11

Dom Pomocy Społecznej

w Choroszczy

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2014-05-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-05-05