Zarządzenie Nr 299/2014

w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Zarządzenie Nr 299/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30.04.2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz § 12 Uchwały Nr XXII/210/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 37 499 225 zł, w tym:

dochody bieżące – 31 690 871 zł,

dochody majątkowe – 5 808 354 zł

- plan wydatków – 38 666 794 zł, w tym:

wydatki bieżące – 29 073 932 zł,

wydatki majątkowe – 9 592 862 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2014-05-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-05-09