Zarządzenie Nr 298/2014

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

Zarządzenie Nr 298/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2013 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646)zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Choroszczy sprawozdanie finansowe za 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3 i 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2014-05-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-05-06