Zarządzenie Nr 295/2014

Zarządzenie Nr 295/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 08 kwietnia 2014 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Choroszcz do konkursu „Kim Jesteśmy — wizytówki kulturowe gmin wykonane dowolną techniką”

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz.594 z póź. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Gmina Choroszcz przystępuje do konkursu „Kim Jesteśmy — wizytówki kulturowe gmin wykonane dowolną techniką”, na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu „Kim Jesteśmy — wizytówki kulturowe gmin wykonane dowolną techniką” ogłoszonym przez Stowarzyszenie Szukamy Polski.

§ 2

Regulamin gminnego etapu konkursu „Kim Jesteśmy — wizytówki kulturowe gmin wykonane dowolną techniką” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Celem zaopiniowania i wyłonienia najlepszego projektu na szczeblu gminnym w konkursie „Kim Jesteśmy — wizytówki kulturowe gmin wykonane dowolną techniką”, powołuje się Kapitułę Konkursową w składzie:

1. Izabela Oniszczuk,

2. Barbara Raczkowska - Bobek,

3. Wojciech Cymbalisty.

§ 4

Najlepsza wyłoniona praca zostanie zgłoszona do konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Szukamy Polski.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2014-04-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-04-08