Zarządzenie Nr 293/2014

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2014 roku pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Zarządzenie Nr 293/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 2 kwietnia 2014 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2014 roku pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Na podstawie art.130 § 2 Kodeksu pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998roku Nr 21, poz.94 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dodatkowy dzień wolny od pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy w dniu 2 maja 2014 roku za święto 3 maja 2014 roku wypadające w sobotę.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2014-04-02

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-04-02