Zarządzenie Nr 292/2014

w sprawie powołania Kolegium Honorowego

Zarządzenie Nr 292/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 01 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania Kolegium Honorowego

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz.594 z póź. zm.), § 5 Regulaminu przyznawania wyróżnienia – Zasłużony dla Choroszczy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV/195/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23 września 2009 roku w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony dla Choroszczy” i przyjęcia regulaminu jego nadania, zarządzam co następuje:

§ 1

Celem zaopiniowania kandydatów do wyróżnienia – „Zasłużony dla Choroszczy” powołuję Kolegium Honorowe w składzie:

1. Krzysztof Błażkowski,

2. Jacek Dąbrowski

3. Piotr Paweł Dojlida,

4. Tomasz Kraśnicki,

5. Józef Waczyński

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2014-04-01

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-04-01