Zarządzenie Nr 287/2014

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych

ZARZĄDZENIE NR 287/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 03.03.2014 roku

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych.

Na podstawie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 119) zarządzam:


§ 1. Określa się formę przekazywania sprawozdań budżetowych Burmistrzowi Choroszczy:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy składa sprawozdania Burmistrzowi Choroszczy w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie xml.

2. Jednostki oświatowe składają sprawozdania Burmistrzowi Choroszczy w formie papierowej.

3. Zespół Obsługi Szkół sporządza sprawozdanie dotyczące swojej jednostki w formie papierowej. Ponadto Zespół Obsługi Szkół sporządza sprawozdania łączne jednostek oświatowych i przedkłada Burmistrzowi Choroszczy w wersji elektronicznej w formacie xml w terminie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

4. Urząd sporządza sprawozdania jednostkowe w formie papierowej i elektronicznej.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Choroszcz oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od 01.01.2014 r.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2014-03-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-03-12