Zarządzenie Nr 285/2014

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 285/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 28.02.2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz § 12 Uchwały Nr XXII/210/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Uchylić zarządzenie Nr 284/2014 Burmistrza Choroszczy z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 36 369 482 zł, w tym:

dochody bieżące – 31 090 055 zł,

dochody majątkowe – 5 279 427 zł

- plan wydatków – 36 720 232 zł, w tym:

wydatki bieżące – 28 128 211 zł,

wydatki majątkowe – 8 592 021 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2014-03-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-03-10