Zarządzenie Nr 283/2014

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Choroszcz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 283/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Choroszcz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529, z 2014 r. poz. 179 i poz. 180) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam na obszarze Gminy Choroszcz niżej wymienione miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.:

1) tablice ogłoszeń położone na terenie miasta Choroszcz:

a) skrzyżowanie ulic: Kościuszki – Piłsudskiego

b) skrzyżowanie ulic: Branickiego – Sienkiewicza – Ogrodowej

c) skrzyżowanie ulic: Lipowa - Sienkiewicza

d) ul. Piaskowa

e) ul. Dominikańska 2

f) Rynek 11-go Listopada

g) ul. Powstania Styczniowego ( Przedszkole Samorządowe)

h) skrzyżowanie ulic: Sienkiewicza – Słonecznej

2) tablice ogłoszeń położone na terenie gminy, w miejscowościach:

a) Barszczewo

b) Dzikie

c) Łyski

d) Konowały

e) Kościuki

f) Mińce

g) Ogrodniki

h) Oliszki

i) Pańki

j) Porosły Kolonia

k) Rogówek

l) Rogowo

m) Sienkiewicze

n) Kolonia Złotoria

o) Żółtki

p) Czaplino

q) Gajowniki

r) Izbiszcze

s) Jeroniki

t) Krupniki

u) Rogowo – Majątek

v) Ruszczany

w) Zaczerlany

x) Klepacze – ulice: Kolejowa, Spokojna, Długa, Niewodnicka

y) Turczyn

z) Śliwno

aa) Rogowo-Kolonia

bb) Porosły

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej.

Burmistrz Choroszczy

Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2014-02-25

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-02-25