Zarządzenie Nr 282/2014

w sprawie zmiany w zarządzeniu Nr 11/05 Burmistrza Choroszczy z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad rachunkowości dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat

Zarządzenie Nr 282/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 12.02.2014 r.

w sprawie zmiany w zarządzeniu Nr 11/05 Burmistrza Choroszczy z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad rachunkowości dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 11/05 Burmistrza Choroszczy z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad rachunkowości dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku Nr 2 dodaje się zapisy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. załącznik Nr 3 dodaje się zapisy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. załącznik Nr 4 dodaje się zapisy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2014-02-28

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-02-28