Zarządzenie Nr 279/2014

w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej i wykonywania kserokopii

ZARZĄDZENIE Nr.279/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 07 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej i wykonywania kserokopii

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. Nr. 112, poz. 1198 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z ponoszeniem kosztów udostępniania informacji wskazanych we wnioskach i wykonywanych kserokopii ustalam następujące opłaty za udostępnienie informacji publicznej i kserokopii:

1. za jedną stronę kserokopii formatu A4 - 0,27 zł. /netto/+ VAT

2. za jedną stronę kserokopii formatu A3 - 0,54 zł. /netto/ + VAT

3. za informację na jednej płycie CD - 1,50 zł. /netto/ + VAT

§ 2

Pobór opłat wskazanych w § 1 zarządzenia zleca się kasie Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr. 37/05 z dnia 10 października 2005r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2014-02-11

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-02-11