Zarządzenie Nr 277/2014

w sprawie ustalenia kwoty za 1 km. przebiegu samochodu służbowego do celów prywatnych

ZARZĄDZENIE Nr.277/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 5 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia kwoty za 1 km. przebiegu samochodu służbowego do celów prywatnych

Na podstawie art.30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. poz. 594 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się kwotę 1,10 zł. /netto/ za 1 km. przebiegu, bez pracy kierowcy dla samochodu służbowego transportowego Mercedes Sprinter 308 CDI Nr. Rej. BIA PL03, stanowiącym własność Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr.58/2011 z dnia 09. Sierpnia 2011r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2014-02-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-02-05