Zarządzenie Nr 274/2014

w sprawie ustalenia na 2014 r. planu finansowego zadań zleconych gminie.

Zarządzenie Nr 274/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 07 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia na 2014 r. planu finansowego zadań zleconych gminie.

Na podstawie art. 249 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28,poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020) oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr XXII/210/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządzam:

§ 1

Ustalić plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, na kwotę 27 000 zł:

Dz. 852 rozdz. 85212 § 2350 — 27 000 zł.

§ 2

1. Ustalić plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustalić plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2014-01-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-01-21