Zarządzenie Nr 1/2014 z 09.12.2014 r.

w sprawie zmiany WPF wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Zarządzenie Nr 1/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 09.12.2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) zarządza się co następuje:

§1

W uchwale Nr XXII/209/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022 wprowadza się zmianę załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i zobowiązań na lata 2014-2022, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2014-12-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-12-10