ZARZĄDZENIE Nr 330/2014

ZARZĄDZENIE Nr 330/2014 Burmistrza Choroszczy z dnia 06.11.2014 r. w sprawie określenia ilości i wysokości stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Choroszcz na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 9 Załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/81/2011 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz, zarządzam, co następuje: § 1 Określa się ilość i wysokość stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe przyznanych uczniom w roku szkolnym 2014/2015 w następujący sposób: 1. ilość stypendiów – 3 2. wysokość stypendium od 01 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. – 200 zł miesięcznie § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. BURMISTRZ inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2014-11-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-11-07