Zarządzenie 7/2014 z 19.12.2014 r.

w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola samorządowego w przypadku ich nieobecności

ZARZĄDZENIE Nr 7/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola samorządowego w przypadku ich nieobecności

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 07 września 1991r o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się następujących nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola samorządowego w przypadku nieobecności dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola samorządowego:

1. Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy – Urszula Wegner,

2. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie – Jolanta Zagórska,

3. Szkoła Podstawowa w Złotorii – Iwona Roszkowska.

§2.

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Choroszczy Nr 270/2010 z dnia 08 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola samorządowego w przypadku ich nieobecności.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2014-12-19

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-12-19