Zarządzenie 4/2014 z 12.12.2014 r.

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Choroszczy przez Zastępcę Burmistrza Choroszczy

Zarządzenie Nr 4 /14

Burmistrza Choroszczy

z dnia 12 grudnia 2014 roku

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Choroszczy przez Zastępcę Burmistrza Choroszczy

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) , zarządzam co następuje:

§ 1

Zastępcy Burmistrza powierzam sprawy dotyczące:

1. gospodarki przestrzennej,

2. budownictwa i inwestycji,

3. drogownictwa i komunikacji,

4. obsługi inwestorów,

5. działalności gospodarczej,

6. zamówień publicznych,

7. utrzymania czystości i porządku,

8. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

9. obsługi technicznej,

10. działalności Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. w Choroszczy, w tym wykonywania uprawnień jedynego wspólnika

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 11 grudnia 2014 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2014-12-18

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-12-16