Zarządzenie 2/2014 z dnia 10.12.2014 r.

Zarządzenie Nr 2 /14

Burmistrza Choroszczy

z dnia 10 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Choroszczy

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustalam, że w Gminie Choroszcz będzie 1 Zastępca Burmistrza,

2. Powołuję Pana Grzegorza Gabriana na stanowisko Zastępcy Burmistrza Choroszczy z dniem 10 grudnia 2014 roku,

3. Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem Zastępcy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2014-12-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-12-10