Zarządzenie 14/2014 z 2.01.2015 r.

w sprawie inwentaryzacji zapasów magazynowych

Zarządzenie Nr 14/15

Burmistrza Choroszczy

z dnia 2 stycznia 2015 roku

w sprawie inwentaryzacji zapasów magazynowych

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 września 1994roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 poz.330) oraz § 7 ust.2 instrukcji inwentaryzacyjnej, zarządzam co następuje:

§ 1

Celem dokonania spisu zapasów magazynowych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, powołuję zespół spisowy w składzie:

1. Janina Roszkowska –przewodnicząca

2. Katarzyna Piesiecka– członek

3. Marek Sokół – członek

§ 2

Termin zakończenia prac wyszczególnionych w § 1 ustalam na dzień 31 stycznia 2015 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Janinie Roszkowskiej przewodniczącej zespołu spisowego

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2015-01-02

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-01-02