Zarządzenie 13/2014 z 31.12.2014 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy

Zarządzenie Nr 13/14

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r poz.594 z póź.zm.) w związku z art.15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r poz.406), zarządzam co następuje:

§ 1

Powierzam Panu Przemysławowi Waczyńskiemu z dniem 1 stycznia 2015 roku pełnienie obowiązków dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy do czasu powołania dyrektora Centrum.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2015-01-02

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-01-02