Zarządzenie 12/2014 z 31.12.2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 12/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31.12.2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz § 12 Uchwały Nr XXII/210/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 35 060 266 zł, w tym:

dochody bieżące – 32 677 952 zł,

dochody majątkowe – 2 382 314 zł

- plan wydatków 39 787 487 zł, w tym:

wydatki bieżące – 29 771 425 zł,

wydatki majątkowe – 10 016 062 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2015-01-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-01-08