Zarządzenie Nr 191/2012

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2012 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Zarządzenie Nr 191/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 7 listopada 2012 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2012 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Na podstawie art.130 § 2 Kodeksu pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998roku Nr 21, poz.94 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dodatkowy dzień wolny od pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy w dniu 24 grudnia 2012 roku za ekwiwalentnym jego odpracowaniem dnia 8 grudnia 2012 roku

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2012-11-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-11-07