Zarządzenie Nr 190/2012

Zarządzenie Nr 190/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 5 listopada 2012r

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych

osobowych (tekst jedn. z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz art. 33 ust 3 ustawy

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze

zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Pana Wojciecha Dobrzyckiego na administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Choroszczy.

2. Zadania administratora bezpieczeństwa informacji zostały określone w „Polityce bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Choroszczy”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2012 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2012-11-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-11-05