ZARZĄDZENIE Nr 189/2012

w sprawie powołania Komisji stypendialnej do spraw przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Choroszcz

ZARZĄDZENIE Nr 189/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31.10.2012 r.

w sprawie powołania Komisji stypendialnej do spraw przyznawania stypendiów
za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe uczniom
zamieszkałym na terenie Gminy Choroszcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)oraz § 7 ust. 2 i 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr VII/81/2011 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz, zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję stypendialną do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w sprawie przyznania stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Choroszcz.

§ 2

Określa się skład Komisji stypendialnej:

  1. Przewodniczący – Józef Waczyński
  2. Sekretarz – Andrzej Winnicki
  3. Członek – Bożena Lenczewska
  4. Członek – Tomasz Kraśnicki
  5. Członek – Jolanta Stanisława Andruszkiewicz

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2012-11-02

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-11-02