Zarządzenie Nr 183/2012

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania z gminnych placów zabaw

ZARZĄDZENIE NR 183/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 17 października 2012r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu

określającego zasady korzystania z gminnych placów zabaw

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz § 4 uchwały Nr VIII/94/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r. poz.906), zarządzam co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 150/2012 Burmistrza Choroszczy z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie regulaminu

określającego zasady korzystania z gminnych placów zabaw, załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2012-10-17

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-10-17