Zarządzenie Nr 180/2012

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Zarządzenie Nr 180/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 11 Uchwały Nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wprowadzić zmianę w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 31 151 320 zł, w tym:

dochody bieżące – 27 502 647 zł,

dochody majątkowe – 3 648 673 zł

- plan wydatków – 33 953 308 zł, w tym:

wydatki bieżące – 27 653 901 zł,

wydatki majątkowe – 6 299 407 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2012-10-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-10-04