Zarządzenie Nr 171/2012

w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego emeryta lub rencistę ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Rogowie.

Zarządzenie Nr 171/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego emeryta lub rencistę ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Rogowie.

Na podstawie art. 53 ust. 3a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póź. zm.) w związku z Uchwałą Nr X/107/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z 17.05.2012 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rogowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Choroszczy zarządzam co następuje:

& 1.

Wskazuję Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy jako szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Rogowie.

& 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2012-09-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-09-04