Zarządzenie Nr 165/2012

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

ZARZĄDZENIE Nr 165/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 36a ust. 1, 2 i 13 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.), zarządzam, co następuje:

§1.

Powierza się Pani Joannie Marii Zawadzkiej stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy na okres od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2012-08-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-08-23