Zarządzenie Nr 158/2012

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

Zarządzenie Nr 158/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 06.08.2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zmianami ) zarządzam:

§ 1

  1. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. –załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
  2. Przedłożyć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załączniki Nr 8 i 9.
  3. Przedstawić informację, o której mowa w pkt 1 i 2, Radzie Miejskiej w Choroszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2012-08-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-08-06