Zarządzenie Nr 157/2012

o sprostowaniu błędu pisarskiego w zarządzaniu w sprawie powołania Kolegium Honorowego

Zarządzenie Nr 157/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 3 sierpnia 2012 roku

o sprostowaniu błędu pisarskiego w zarządzaniu w sprawie powołania Kolegium Honorowego

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz. U .z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.), § 5 Regulaminu przyznawania wyróżnienia – Zasłużony dla Choroszczy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV/195/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23 września 2009 roku w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony dla Choroszczy” i przyjęcia regulaminu jego nadania, zarządzam co następuje:

§ 1

W komparycji zarządzenia Nr 156/212 Burmistrza Choroszczy z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie powołania Kolegium Honorowego sprostować oczywistą omyłkę pisarską polegającą na określeniu daty zarządzenia jako 3 sierpnia 2012, zamiast omyłkowo wpisanej 3 lipca 2012.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2012-08-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-08-03