Zarządzenie Nr 156/2012

w sprawie powołania Kolegium Honorowego

Zarządzenie Nr 156/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 3 lipca 2012 roku

w sprawie powołania Kolegium Honorowego

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz. U .z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.), § 5 Regulaminu przyznawania wyróżnienia — Zasłużony dla Choroszczy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV/195/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23 września 2009 roku w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony dla Choroszczy” i przyjęcia regulaminu jego nadania, zarządzam co następuje:

§ 1

Celem zaopiniowania kandydatów do wyróżnienia — „Zasłużony dla Choroszczy” powołuję Kolegium Honorowe w składzie:

1. Irena Sakowicz

2. Jan Adamski

3. Aleksander Werpachowski

4. Barbara Wiszowata

5. Piotr Paweł Dojlida

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2012-08-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-08-03